Denizli Cam, %150 rüçhan haklarını 16-30 Eylül'de kullandıracak

Denizli Cam'ın yüzde 150 bedelli sermaye artırımında rüçhan hakları 16-30 Eylül 2019 tarihleri arasında kullandırılacak. Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı yazılı

Denizli Cam'ın yüzde 150 bedelli sermaye artırımında rüçhan hakları 16-30 Eylül 2019 tarihleri arasında kullandırılacak.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı yazılı açıklamaya göre, rüçhan hakları lot başına 1 TL nominal bedelle kullandırılacak. Süre sonunda kullanılmayan rüçhan hakları ise İş Yatırım Mrrnkul değerler aracılığıyla borsada oluşacak fiyattan 2 gün süreyle halka arz edilecek.

Konuya ilişkin açıklamanın detayları şöyleydi:

Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin tamamı bedelli olarak 6.000.000 TL'den, 15.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 9.000.000 Türk Lirası nominal değerli paylara ilişkin izahname 05.09.2019 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.

- Pay sahiplerimizin, ellerindeki payların %150'si oranında yeni pay alma hakları bulunmaktadır.

- Yeni pay alma hakları (rüçhan haklarının), izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak, 16.09.2019 ile 30.09.2019 tarihleri arasında, 15 gün süreyle kullandırılacaktır.

- Yeni pay alma haklarının (rüçhan haklarının) kullanımında, bir payın nominal değeri 0,01 Türk Lirası olup, 1 lot (100 adet) pay 1,00 Türk Lirası'ndan satışa arz edilecektir.

- Sermaye artırımına ilişkin izahnameye Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ndan (www.kap.org.tr), Şirketimizin (www.denizlicam.com.tr) ve halka arzda satışa aracılık edecek İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin (www.isyatirim.com.tr) adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.

- Yeni pay alma hakkı (rüçhan hakkı) kullanılmasından sonra kalan paylar 2 iş günü süresince nominal değerin altında olmamak kaydıyla borsada oluşacak fiyattan halka arz edilecektir.

HİBYA Haber Ajansı

608
Okunma